W związku z problemami technicznymi ze stroną BIP Teatru im. Wilama Horzycy, umieszczamy na naszej głównej stronie ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane „Ogłoszenie nr 558806-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.” (TH/ZP/2/2020)
Teatr im. Wilama Horzycy: „Wykonanie kompleksowego remontu budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”.

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ Załącznik nr 1a – Oferta cz. I
SIWZ Załącznik nr 1b – Oferta cz. II
SIWZ Załącznik nr 1c – Oferta cz. III
SIWZ Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
SIWZ Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
SIWZ Załącznik nr 4 – Lista grupy kapitałowej
SIWZ Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót

SIWZ Załącznik nr 5a – Wykaz wykonanych dostaw
SIWZ Załącznik nr 6 – Wykaz osób
SIWZ Załącznik nr 7- Oświadczenie
SIWZ Załącznik nr 8 – Oświadczenie 2
SIWZ Załącznik nr 9 a – Wzór umowy – cz. I
SIWZ Załącznik nr 9 b – Wzór umowy – cz. II
SIWZ Załącznik nr 9 c – Wzór umowy – cz. III
SIWZ Załącznik nr 10 – RODO
SIWZ Załącznik nr 11 link do projektów

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2

Odpowiedź na pytanie nr 3

Odpowiedź na pytanie nr 4

Odpowiedź na pytanie nr 5

Odpowiedź na pytanie 5 zał. 1

Odpowiedź na pytanie nr 6

Odpowiedź na pytanie nr 7

Odpowiedź na pytanie nr 8

Odpowiedź na pytanie nr 8 zał. 1

Odpowiedź na pytanie nr 8 zał. 2

Odpowiedź na pytanie nr 8 zał. link do dwg

Odpowiedź na pytanie nr 9

Odpowiedź na pytanie nr 10

Odpowiedź na pytanie nr 11

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie – o unieważnieniu TH.ZP.2.2020 Część III

Zawiadomienie o wyborze oferty TH/ZP/2/2020 – Część I
Zawiadomienie o wyborze oferty TH/ZP/2/2020 – Część II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Newsletter

Tylko ciekawe wiadomości

Zapisz się na nasz newsletter. Wysyłamy wiadomości raz w miesiącu, prezentując repertuar i nowości w ofercie teatru, a także atrakcyjne zniżki dla subskrybentów.

zapisz się