Informujemy, że w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Zgodnie z zapisami art.13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu przy Placu Teatralnym 1, 87-100 Toruń.
  2. Monitoring stosowany jest celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  3. Obszar objęty zasięgiem kamer zewnętrznych monitoringu wizyjnego to:

– teren przed wejściem do budynku głównego teatru, teren ogródka letniego kawiarni „Wejściówka” i hol kasy głównej teatru bez monitora umożliwiającego bieżący podgląd rejestrowany przez monitoring,

– teren parkingu między budynkami teatru i teren przed wejściem do budynku zaplecza  z monitorem umożliwiającym bieżący podgląd rejestrowany przez monitoring.

  1. Podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
  2. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez okres 14 dni / do nadpisania.
  3. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
  4. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email:  iod@teatr.torun.pl

Newsletter

Tylko ciekawe wiadomości

Zapisz się na nasz newsletter. Wysyłamy wiadomości z nowym repertuarem i nowościami w ofercie teatru, a także atrakcyjnymi zniżkami.