Teatr im. Wilama Horzycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru im. Wilama Horzycy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
  • tabele i wykresy nie posiadają tekstów alternatywnych
  • na stronie znajdują się załączniki w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu
  • cześć materiałów graficznych nie posiada tekstów alternatywnych
  • część materiałów wideo nie zawiera audiodeskrypcji
  • część materiałów audio nie zawiera transkrypcji
  • niedostępne korzystanie ze skrótów klawiaturowych
  • niektóre treści posiadają nieodpowiednie kontrasty
  • brak dopasowania do ekranu przy powiększeniu tekstu.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Stopniowo poprawiamy dostępność strony internetowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Accens.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie nie działają skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Stoike, edukacja@teatr.torun.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 605034199 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
• Adres: Teatr im. Wilama Horzycy
Plac Teatralny 1
87-100 Toruń
• E-mail: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl
• Telefon: 56 622 50 21
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Teatr im. Wilama Horzycy

Plac Teatralny 1
87-100 Toruń

Teatr im. Wilama Horzycy jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli, wydarzeń towarzyszących oraz budynków należących do Teatru.
Teatr posiada dwa budynki: budynek zabytkowy (Duża Scena i scena Foyer II piętra) oraz budynek Sceny na Zapleczu.

OTOCZENIE INSTYTUCJI
Wokół teatru znajduje się nawierzchnia pokryta kostką granitową i płytą granitową.


BUDYNEK ZABYTKOWY DUŻEJ SCENY
DOJSCIE DO TEATRU
Najbliższy przystanek tramwajowy: Wały Generała Sikorskiego
Najbliższy przystanek autobusowy: Aleja Solidarności
Główne wejście do budynku, w którym mieści się duża scena znajduje się od strony Placu Teatralnego. Budynek ma charakter zabytkowy. Wejście dla osób poruszających się na wózku znajduje się od strony ul. Fosa Staromiejska (obok wejścia do kawiarni Wejściówka). Wejście oznaczono grafiką przedstawiającą wózek. Wejście jest otwierane przed każdym spektaklem. Przy rezerwacji biletów prosimy o poinformowanie pracowników Biura Obsługi Widza o potrzebie skorzystania z wejścia.


PARKING
Teatr nie posiada miejsc parkingowych dla widzów. Najbliższe, płatne miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Fosa Staromiejska i przy ul. Wilama Horzycy. Parking przy ul. Wilama Horzycy posiada wyznaczone 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno z tych miejsc pozwala na ładowanie samochodu elektrycznego. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności. Postaramy się znaleźć rozwiązanie.


WEJŚCIE DO BUDYNKU
Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym.


SZATNIA
Szatnie znajdują się na parterze i na pierwszym piętrze budynku po lewej i prawej stronie korytarza przed wejściem na widownię.


WIDOWNIA DUŻEJ SCENY
Na widowni zostały wyznaczone cztery miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Znajdują się one na parterze w II i X rzędzie. Obsługa widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie.


TOALETA
Toalety znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku, po lewej i prawej stronie korytarza. Toaleta znajdująca się na parterze po lewej stronie korytarza dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.


KASA TEATRU
Kasa teatru – wejście schodami z zewnątrz budynku. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku nie są w stanie skorzystać z tej przestrzeni. Osoba poruszająca się na wózku może wejść drzwiami, które znajdują się obok Kawiarni Wejściówka, przy drzwiach znajduje się domofon. Należy zadzwonić domofonem i pracownik/czka obsługi kasy otworzy wejście.
Kasa otwarta jest: od wtorku do soboty w godzinach 10:00-14:00 i w niedzielę w godzinach 15:00-19:00
Tel.: tel. 56 622 30 70
Bilety można kupić również przez Internet: https://teatr.torun.pl/bilety/

SCENA FOYER II PIĘTRA
W tym samym budynku mieści się też scena kameralna scena Foyer II piętra. Do foyer II pietra można się dostać wyłącznie schodami. Niestety osoby z niepełnosprawnością ruchu, poruszające się na wózku nie są w stanie tam samodzielnie dotrzeć. Przepraszamy. Będziemy dążyć do dostępności tej części Teatru. Jest to jednak utrudnione ze względu na zabytkowy charakter budynku.


BUDYNEK SCENY NA ZAPLECZU
DOJSCIE DO BUDYNKU
Najbliższy przystanek tramwajowy: Wały Generała Sikorskiego
Najbliższy przystanek autobusowy: Aleja Solidarności
Główne wejście do budynku, w którym znajduję się Scena na Zapleczu znajduje się od ul. Fosa Staromiejska. Do wejścia można się dostać najpierw schodami prowadzącymi w dół, a potem z poziomu chodnika. Scena na zapleczu znajduje się na II piętrze. Można dostać się tam schodami lub windą, która znajduje się na zewnątrz budynku. Obsługą windy zajmuje się przeszkolony pracownik. Przy rezerwacji biletów prosimy o informacje o potrzebie skorzystania z windy. Winda wjeżdża bezpośrednio na drugie piętro. Na pierwszym piętrze znajdują się biura, między innymi biura dyrekcji i sekretariat. W przypadku problemów i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności.


WEJSCIE DO BUDYNKU
Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym.


PARKING
Teatr nie posiada miejsc parkingowych dla widzów. Najbliższe, płatne miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Fosa Staromiejska i przy ul. Wilama Horzycy. Parking przy ul. Wilama Horzycy posiada wyznaczone 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno z tych miejsc pozwala na ładowanie samochodu elektrycznego. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorka dostępności. Postaramy się znaleźć rozwiązanie.


WIDOWNIA
Znajduje się na drugim piętrze. Miejsca dla osób poruszających się na wózku są ustalane podczas rezerwacji biletów w zależności od wystawianego spektaklu. Miejsca dla osób niewidomych są dostępne wszędzie. Obsługa Widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu.


SZATNIA
Znajduje się na parterze na przeciwko wejścia do budynku. Od osób z niepełnosprawnością ruchu korzystających z windy płaszcz lub kurtkę odbierze Obsługa Widzów znajdująca się na drugim piętrze.


TOALETA
Dwie toalety znajdują się na drugim piętrze. Toaleta po lewej stronie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


BIURO OBSŁUGI WIDZÓW
Biuro Obsługi Widzów znajduje się na parterze, ale osoby poruszające się na wózku nie będą w stanie do niego dotrzeć ze względu na schody prowadzące do budynku. Obecnie rozwiązaniem jest odbiór biletów w dniu spektaklu (pół godziny przed spektaklem) po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widzów. Jest także możliwość zakupu lub odbioru biletu w inny dzień, niż dzień spektaklu. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w Biurze Obsługi Widzów. pracownik wyjdzie na zewnątrz budynku o umówionej godzinie. Prosimy o płatność gotówką. Nie mamy niestety możliwości przyjęcia płatności kartą poza budynkiem. Bilety można kupić także przez Internet: https://teatr.torun.pl/bilety/
Przy jednym ze stanowisk dostępna jest pętla indukcyjna.
Kierowniczką Biura Obsługi Widzów jest Agnieszka Warczachowska.
Tel. 56 622 55 66 (pn-pt: 9.00-16.00)
kontakt: awarczachowska@teatr.torun.pl.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • KOORDYNATORKA DOSTĘPNOŚCI
  W naszym teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Joanna Stoike
  kontakt: edukacja@teatr.torun.pl
  tel./SMS: 605 035 199 (pn-pt: 9.00-16.00)

  SPEKTAKLE I WARSZTATY
  Stopniowo podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli i warsztatów. Obecnie w repertuarze mamy spektakle z audiodeskrypcją: “9 x John L.”, “Hamlet”, “Być jak Telma i Louise, czyli w stronę Meksyku”, “Antygona w Nowym Jorku”, “Cholernie mocna miłość”, “Bareja wieczorową porą”, “Noce i dnie”, “Cud”, “Dropie”, “Tajemniczy ogród”. Organizujemy także pokazy spektakli z napisami i tłumaczeniem na polski język migowy.
  Zapraszamy na tylfowarsztaty i warsztaty teatralne z tłumaczeniem na polski język migowy. Organizujemy także zwiedzanie teatru z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na PJM oraz pętlą indukcyjną.
  O wydarzeniach dostępnych informację znajdują się na naszej stronie w zakładce “dostępność” https://teatr.torun.pl/dostepnosc/

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Joanną Stoike: edukacja@teatr.torun.pl , nr telefonu: 605 034 199
  Dążymy do pełnej dostępności. Nasz Teatr czeka wiele wyzwań w tym zakresie. Zdajemy sobie sprawę z obecnych niedogodności. Bardzo Państwa za nie przepraszamy. Będziemy się starać, aby każda wizyta w teatrze przebiegła jak najbardziej komfortowo. Potrzeby osób z niepełnosprawnością uwzględniamy w naszych działaniach artystycznych i edukacyjnych. Będziemy wdzięczni za współpracę oraz wszystkie uwagi i sugestie.
 • Newsletter

  Dowiedz się pierwszy/a o nowym repertuarze

  Zapisz się na nasz newsletter, aby bez problemu zarezerwować bilety. Wyślemy Ci też informacje o innych wydarzeniach, jak "Niedziela w Teatrze" czy zwiedzanie. Wysyłamy mailing maksymalnie 2 razy w miesiącu.