Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • TREŚCI NIEDOSTĘPNE
 • • tabele i wykresy nie posiadają tekstów alternatywnych
 • • na stronie znajdują się załączniki w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Stoike-Stemkowska.
 • E-mail: edukacja@teatr.torun.pl
 • Telefon: 605 034 199

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
 • Adres: Teatr im. Wilama Horzycy
  Plac Teatralny 1
  87-100 Toruń
 • E-mail: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl
 • Telefon: 56 622 50 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr im. Wilama Horzycy jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli, wydarzeń towarzyszących oraz budynków należących do Teatru.

Teatr posiada dwa budynki: budynek zabytkowy (Duża scena i scena Foyer II piętra) oraz budynek Sceny na Zapleczu.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

W naszym teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Joanna Stoike-Stempkowska

kontakt: edukacja@teatr.torun.pl

tel./SMS: 605 035 199 (pn-pt: 9.00-16.00)

 

OTOCZENIE INSTYTUCJI 

Wokół teatru znajduje się nawierzchnia pokryta kostką granitową i płytą granitową. 

BUDYNEK ZABYTKOWY DUŻEJ SCENY

DOJSCIE DO TEATRU

Najbliższy przystanej tramwajowy: Wały Generała Sikorskiego

Najbliższy przystanek autobusowy: Aleja Solidarności

Główne wejście do budynku, w którym mieści się duża scena znajduje się od strony Placu Teatralnego. Budynek ma charakter zabytkowy. Wejście dla osób poruszających się na wózku znajduję sie od strony ul. Fosa Staromiejska (obok wejścia do kawiarni Wejściówka). Wejście  oznaczono grafiką przedstawiającą wózek. Wejście jest otwierane przed każdym spektaklem. Przy rezerwacji biletów prosimy o poinformowanie pracowników Biura Obsługi Widza o potrzebie skorzystania z wejścia.

PARKING

Teatr nie posiada miejsc parkingowych dla widzów. Najbiższe, płatne miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Fosa Staromiejska i przy ul. Wilama Horzycy. Parking przy ul. Wilama Horzycy posiada wyznaczone 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno z tych miejsc pozwala na ładowanie samochodu elektrycznego. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności. Postaramy się znaleźć rozwiązanie. 

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym.

SZATNIA

Szatnie znajdują sie na parterze i na pierwszym pietrze budynku po lewej i prawej stronie korytarza przed wejściem na widownię.

WIDOWNIA DUŻEJ SCENY

Na widowni zostały wyznaczone cztery miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Znajdują się one na parterze w II i X rzędzie. Obsługa widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostepne wszędzie. 

TOALETA

Toalety znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku, po lewej i prawej stronie korytarza. Toaleta znajdująca sie na parterze po lewej stronie korytarza dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. 

KASA TEATRU 

Kasa teatru – wejście schodami z zewnątrz budynku. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku nie są w stanie skorzystać z tej przestrzeni. Obecnie rozwiązaniem jest odbiór biletów w dniu spektaklu (pół godziny przed spektaklem) po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widzów. Jest także możliwość zakupu lub odbioru biletu w innym dniu, niż dzień spektaklu. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Widzów. Pracownik wyjdzie na zewnątrz budynku o omówionej godzinie. Prosimy o płatność gotówką. Poza budunkiem nie mamy niestety mozliwości przyjęcia płatności kartą. Bilety można kupić również przez Internet: https://teatr.torun.pl/bilety/ 

Kierowniczką obsługi widzów jest Agnieszka Warczachowska.

Tel. 56 622 55 66 (pn-pt: 9.00-16.00)

kontakt: awarczachowska@teatr.torun.pl

SCENA FOYER II PIĘTRA

W tym samym budynku mieści się też scena kameralna scena Foyer II piętra. Do foyer II pietra można się dostać wyłacznie schodami. Niestety osoby z niepełnosprawnością ruchu , poruszające sie na wózku nie są w stanie tam samodzielnie dotrzeć. Przepraszamy. Będziemy dążyć do dostępności tej części Teatru. Jest to jednak utrudnioneze względu na zabytkowy charakter budynku. 

 

BUDYNEK SCENY NA ZAPLECZU 

DOJSCIE DO BUDYNKU

Najbliższy przystanek tramwajowy: Wały Generała Sikorskiego

Najbliższy przystanek autobusowy: Aleja Solidarności

Główne wejście do budynku w którym znajduję sie Scena na Zapleczu znajduje się od ul. Fosa Staromiejska. Do wejścia można się dostać najpierw schodami prowadzącymi w dół, a potem z poziomu chodnika. Scena na zapleczu znajduje się na II pietrze. Można dostać się tam schodami lub windą, która znajduje się na zewnątrz budynku. Obsługą windy zajmuje się przeszkolony pracownik. Przy rezerwacji biletów prosimy o informacje o potrzebie skorzystania z windy. Winda wjeżdza bezpośrednio na drugie piętro. Na pierwszym piętrze znajdują się biura, między innymi biura dyrekcji i sekretariat. W przypadku problemów i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostepności.

WEJSCIE DO BUDYNKU

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym. 

PARKING

Teatr nie posiada miejsc parkingowych dla widzów. Najbliższe, płatne miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Fosa Staromiejska i przy ul. Wilama Horzycy. Parking przy ul. Wilama Horzycy posiada wyznaczone 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno z tych miejsc pozwala na ładowanie samochodu elektrycznego. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorka dostepności. Postaramy się znaleźć rozwiązanie. 

WIDOWNI

Znajduje się na drugim piętrze. Miejsca dla osób poruszających się na wózku są ustalane podczas rezerwacji biletów w zależności od wystawianego spektaklu. Miejsca dla osób niewidomych są dostępne wszędzie. Obsłóga Widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. 

SZATNIA

Znajduje sie na parterze na przeciwko wejscia do budynku. Od osób z niepełnosprawnością ruchu korzystających z windy płaszcz lub kurtkę odbierze Obsługa Widzów znajdująca sie na drugim pietrze.

TOALETA

Dwie toalety znajdują sie na drugim pietrze. Jedna z nich posiada szerokie drzwi wejsciowe i wystarcająco dużo miejsca, aby osoba poruszająca się na wózku mogła z niej skorzystać. Ta toaleta do czerwca 2023 będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełosprawnością. 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW

Biuro Obsługi Widzów znajduje się na parterze , ale osoby poruszające sie na wózku nie będą w stanie do niego dotrzeć ze względu na schody prowadzące do budynku. Obecnie rozwiązaniem jest odbiór biletów w dniu spektakłu (pół godziny przed spektaklem) po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widzów. Jest także możliwość zakupu lub odbioru biletu w inny dzień, niż dzień spektaklu. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w Biurze Obsługi Widzów. pracownik wyjdzie na zewnątrz budynku o umówionej godzinie. Prosimy o płatność gotówką. Nie mamy niestety mozliwości przyjęcia płatności kartą poza budynkiem. Bilety można kupić także przez Internet: https://teatr.torun.pl/bilety/ 

Przy jednym ze stanowisk dostępna jest pętla indukcyjna.

Kierowniczką Biura Obsługi Widzów jest Agnieszka Warczachowska.

Tel. 56 622 55 66 (pn-pt: 9.00-16.00)

kontakt: awarczachowska@teatr.torun.pl

 

 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

UDOGODNIENIA W BUDYNKACH

Teatr posiada sprzęt do transmisji audiodeskrypcji. Zakupiona została również pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecia Braille’a i informacji dotykowych. Obecnie niestety nie ma też mozliwości skorzystania z tłumaczenia na polski język migowy na miejscu lub online.

Inne informacje i oświadczenia

SPEKTAKLE I WARSZTATY

Stopniowo podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli i warsztatów. Obecnie w repertuarze mamy spektakle z audiodeskrypcją: “9 x John L.”, “Hamlet”, “Być jak Telma i Louise, czyli w stronę Meksyku”, “Antygona w Nowym Jorku”, “Cholernie mocna miłość”, “Bareja wieczorową porą”, “Noce i dnie”, “Cud”. Organizujemy także pokazy spektakli z napisami i tłumaczeniem na polski język migowy. 

Zapraszamy na tylfowarsztaty i warsztaty teatralne z tłumaczeniem na polski język migowy. Organizujemy także zwiedzanie teatru z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na PJM.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Joanną Stoike-Stempkowską: edukacja@teatr.torun.pl , nr telefonu: 605 034 199 

Dążymy do pełnej dostępności. Nasz Teatr czeka wiele wyzwań w tym zakresie. Zdajemy sobie sprawę z obecnych niedogodności. Bardzo Państwa za nie przepraszamy. Będziemy się starać, aby kazda wizyta w teatrze przebiegła jak najbardziej komfortowo. Potrzeby osób z niepełnosprawnością uwzgledniamy w naszych działaniach artystycznych i edukacyjnych. Bedziemy wdzięczni za współpracę oraz wszystkie uwagi i sugestie. 

Newsletter

Tylko ciekawe wiadomości

Zapisz się na nasz newsletter. Wysyłamy wiadomości z nowym repertuarem i nowościami w ofercie teatru, a także atrakcyjnymi zniżkami.