Program działań edukacyjnych

Edukacja teatralna rozwija i inicjuje relacje pomiędzy Teatrem a Widzami. Organizowane przez nas wydarzenia wprowadzają do tematyki spektakli, pozwalają poszerzyć znajomość języka teatralnego. Edukacja teatralna – w naszym rozumieniu – jest także otwarta na rzeczywistość pozateatralną, nawiązuje do aktualnych wydarzeń, porusza ważne społeczne tematy, czerpie inspiracje z lokalności.

Folder do pobrania