Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

poszukuje kandydata na stanowisko: Zastępca/czyni głównego księgowego

miejsce pracy: Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Poszukujemy osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie w zakresie księgowości.

Oferujemy:

 • stałą pracę w wymiarze pełnego etatu w placówce kultury z ponad stuletnią tradycją,
 • kreatywne miejsce pracy dające możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w doświadczonym, zgranym zespole,
 • stałe wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne.

Wymagania:

 • minimum wykształcenie licencjackie preferowane ekonomiczne,
 • doświadczenie na stanowisku z zakresu pełnej księgowości – 2 lata,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna z obszaru księgowości i podatków,
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • dobra organizacja pracy i dokładność w realizacji zadań,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i rozwoju,

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie okresowe sprawozdania GUS jak i jednostki nadrzędnej,
 • Weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych – księgowanie faktur zakupu, wyciągów bankowych, rozliczeń międzyokresowych kosztów i amortyzacji,
 • Sprawdzanie listy płac wynagrodzeń pod względem formalnym i rachunkowym
 • Sprawdzanie miesięcznych raportów ze sprzedaży biletów,
 • Uzgadnianie rozrachunków i sald kont.
 • Nalicza i rozlicza ZFŚS,
 • Nalicza i terminowo przekazuje obowiązujące podatki. Sporządzanie JPK, deklaracji podatkowych i dokumentacji podatkowej (CIT, VAT)
 • Wystawia i księguje faktury własne, obsługuje i rozlicza kasę fiskalną w dziale księgowości, oraz raporty fiskalne okresowe z pozostałych kas fiskalnych.
 • Uzgadnia stany ilościowe materiałów, towarów kartotek materiałowych wg wydruku komputerowego z kartotekami magazynowymi, na dzień inwentaryzacji.
 • Księguje faktury zakupu środków trwałych, prowadzi ich ewidencję, rozlicza miesięczne umorzenie i amortyzację,
 • Bieżąca współpraca z in. komórkami organizacyjnymi
 • Monitoruje zmiany w przepisach podatkowych, rachunkowych i dyscyplinie finansowej.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy składać do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w Sekretariacie Teatru lub przesłać na adres e-mail: aneta.pokorzynska@teatr.torun.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko z-ca głównego księgowego”


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 11781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna – RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE”

Newsletter

Dowiedz się pierwszy/a o nowym repertuarze

Zapisz się na nasz newsletter, aby bez problemu zarezerwować bilety. Wyślemy Ci też informacje o innych wydarzeniach, jak "Niedziela w Teatrze" czy zwiedzanie. Wysyłamy mailing maksymalnie 2 razy w miesiącu.