wróć

Projekt „Mazagan – Inspiracje” – podsumowanie

Zakończyliśmy realizację projektu „Mazagan – inspiracje”  na Bydgoskim Przedmieściu.

Animatorów kultury i artystów zajmujących się sztuką zaangażowaną społecznie zachęcamy do lektury raportu ewaluacyjnego, którego autorką jest Joanna Suchomska. Raport można pobrać tutaj: Mazagan-inspiracje_raport.

„Mazagan-inspiracje” łączy teatr, sztuki wizualne i nowe technologie. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców rewitalizowanego Bydgoskiego Przedmieścia (dzielnica Torunia) poprzez twórcze wykorzystanie ich opowieści na temat domu i wspólnoty. Inspiracją do działań edukacyjno-animacyjnych realizowanych we współpracy ze społecznością lokalną był spektakl „Mazagan. Miasto”.

Efektem prowadzonych działań było przygotowanie nośników lokalnych historii w formie trzech instalacji w przestrzeni publicznej oraz aplikacji mobilnej będącej przewodnikiem po dzielnicy. Finałem projektu był wernisaż (21 września) w postaci spaceru po dzielnicy punktami z aplikacji internetowej oraz „zwiedzenie” instalacji przygotowanych z mieszkańcami.

W ramach projektu odbyły się także 3 spektakle w miejscach działania artystów ze społecznością (na podwórku i w dwóch mieszkaniach).  

Projekt „Mazagan – inspiracje” jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Partnerami projektu byli: Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście oraz Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.