duża scena / foyer II piętra scena na zapleczu
(F)9 x John L.
(TiR) / english surtitles
19:00
1 so
19:00
2 nd
3 pn
4 wt
19:00
Mazagan. Miasto
ul. Międzymurze 4
5 śr
18:00
*
6 cz
18:00
7 pt
21:00
Loża Kopernika
Kawiarnia Wejściówka
Krzyżacy
english surtitles
18:00
8 so
9 nd
10 pn
18:45
11 wt
19:00
*
19:00
Mazagan. Miasto
ul. Matejki 33
12 śr
19:00
19:00
Mazagan. Miasto
ul. Rodzinna 21
13 cz
19:00
19:00
Mazagan. Miasto
ul. Bluszczowa 36A
18:00
14 pt
19:00
Mazagan. Miasto
ul. Sienkiewicza 24/26
18:00
15 so
16:00
19:00
Mazagan. Miasto
ul. Św. Józefa 11
18:00
16 nd
12:00
14:00
17 pn
Wróg się rodzi
Spektakl z audiodeskrypcją
18:00
18 wt
18:00
*
19 śr
20 cz
21 pt
22 so
12:00
23 nd
24 pn
25 wt
26 śr
27 cz
28 pt
19:00
29 so
19:00
30 nd