duża scena / foyer II piętra scena na zapleczu
1 pt
18:30
21:00
Loża Kopernika
Kawiarnia Wejściówka
19:00
2 so
18:25
*
3 nd
4 pn
18:25
5 wt
6 śr
19:00
7 cz
11:00
19:00
*
19:30
8 pt
18:00
21:00
Loża Kopernika
Kawiarnia Wejściówka
Loża Kopernika
Kawiarnia Wejściówka
19:00
9 so
18:00
10 nd
11 pn
19:00
*
12 wt
11:00
13 śr
14 cz
19:00
*
15 pt
19:00
Natan mędrzec
Spektakl grany w Lublinie
19:00
16 so
19:00
11:00
19:00
17 nd
19:00
14:00
18 pn
19:00
19 wt
16:00
19:00
*
20 śr
21 cz
22 pt
23 so
19:00
*
24 nd
25 pn
26 wt
18:00
Aktorzy prowincjonalni
PREMIERA STUDENCKA Z DEBATĄ
27 śr
19:00
*
28 cz
29 pt
Wróg się rodzi
PRAPREMIERA/WILAMY 2018
18:00
30 so
18:00
*
31 nd