Anton Chekhov

3 x Czechow

Reżyseria: Andrzej Bubień

Translated by: Artur Sandauer
Directed by: Andrzej Bubień
Set: Anna Sekuła
Premiere: June 25, 2006
Starring: Teresa Stępień-Nowicka, Agnieszka Wawrzkiewicz, Ryszard Balcerek, Mieczysław Banasik, Jarosław Felczykowski.
Duration: 2 h 30 min. (2 breaks)