CZYTANIE. DRAMAT

W sezonie 2017/2018 zapraszamy na cykl zdarzeń CZYTANIE.DRAMAT na który składać się będą wydarzenia różnej wagi i różnej kategorii. Chcemy, by były to działania o charakterze artystycznym przygotowane przez aktorów Horzycy i naszych współpracowników.

W ramach projektu CZYTANIE.DRAMAT sięgniemy po dramaty (nowatorskie, współczesne, a także te komentujące bieżące wydarzenia czy aktualne problemy), reportaże (czytanie i dyskusja z zaproszonym gościem wokół najgorętszych tematów dnia codziennego), utwory poetyckie czy prozę. Będziemy chcieli także zaprosić naszych widzów  na spotkania autorskie z niezwykłymi postaciami literatury współczesnej. 

Informacje o bieżących spotkaniach będą pojawiać się na stronie AKTUALNOŚCI.