DIALOG 

Zadaniem programu edukacji teatralnej jest inicjowanie i rozwijanie relacji pomiędzy Teatrem a Widzami. Teatr rozumiemy tutaj zarówno jako instytucję z programem merytorycznym i repertuarem, a także jako pole, w którym budują się relacje pomiędzy ludźmi. Szczególnie istotny dla nas jest dialog – istota teatru.


PROGRAM

W ramach programu edukacji teatralnej proponujemy następujące cykle:
+ Teatr bliżej – warsztaty do spektakli
+ Poznaj teatr – zwiedzanie teatru
+ Teatr i Rodzina – warsztaty artystyczne dla dzieci odbywające się w czasie, gdy ich rodzice lub opiekunowie oglądają spektakl
+ Niedziela w teatrze – śniadanie w teatrze połączone z warsztatami artystycznymi dla naszych najmłodszych gości
+ Eduakcje – warsztaty twórcze dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
+ Lekcja teatralna – dla nauczycieli i uczniów
+ Lektura w działaniu – dla nauczycieli i uczniów
+ Teatralna Akademia Seniora

Wymienione wyżej wydarzenia mogą być uzupełnieniem lub wprowadzeniem do tematyki spektakli. Pozwalają poszerzyć znajomość języka teatralnego, wspierają rozwój kreatywnego myślenia, zachęcają do dzielenia się wątpliwościami, a przede wszystkim czynią nasz Teatr miejscem bardziej dostępnym, miejscem spotkań ludzi twórczych.


SPOTKANIE

Edukacja teatralna – w naszym rozumieniu – otwarta jest na rzeczywistość pozateatralną. Chcemy czerpać inspiracje z aktualnych wydarzeń, ważnych społecznych tematów, lokalnych opowieści, biografii uczestników wielu innych pól ważnych dla świata wokół nas. Teatr jest dla nas przestrzenią spotkania, wymiany myśli oraz doświadczeń. Interesuje nas współdziałanie i wspólne odkrywanie świata z uczestnikami warsztatów. Istotna jest dla nas możliwość stwarzania przestrzeni, w której każdy może się wypowiedzieć. Zachęcamy więc do krytycznego myślenia.


PRZESTRZEŃ

Czujemy się związani z konkretnym miejscem. Inspiruje nas Lokalność i społeczność, z którą chcemy twórczo współpracować.


PROCES

Pojęcie edukacji teatralnej rozumiemy jako długofalowy proces, dzięki któremu możemy mieć wpływ na rzeczywistość.

Newsletter

Tylko ciekawe wiadomości

Zapisz się na nasz newsletter. Wysyłamy wiadomości z nowym repertuarem i nowościami w ofercie teatru, a także atrakcyjnymi zniżkami.

zapisz się