MISJA

 

DIALOG 

Zadaniem programu edukacji teatralnej jest inicjowanie i rozwijanie relacji pomiędzy Teatrem a Widzami. Teatr rozumiemy tutaj zarówno jako instytucję z programem merytorycznym i repertuarem, a także jako pole, w którym budują się relacje pomiędzy ludźmi. Szczególnie istotny dla nas jest dialog – istota teatru.


PROGRAM

W ramach programu Edukacji proponujemy następujące cykle:
+ Wyzwanie: Teatr!
+ Teatr bliżej.
+ Warsztaty do premier sezonu i spektakli z repertuaru
+ Poznaj teatr!
+ TiR Teatr i Rodzina
+ Niedziela w teatrze
+ Bajkodanie
+ Eduakcje – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
+ Lekcja teatralna – dla nauczycieli i uczniów
+ Lektura w działaniu – dla nauczycieli i uczniów
+ Święto ulicy Wilama Horzycy
+ Teatralna Akademia Seniora

Wymienione wyżej wydarzenia mogą być uzupełnieniem lub wprowadzeniem do tematyki spektakli. Pozwalają poszerzyć znajomość języka teatralnego, wspierają rozwój kreatywnego myślenia, zachęcają do dzielenia się wątpliwościami, a przede wszystkim czynią nasz Teatr miejscem bardziej dostępnym, miejscem spotkań ludzi twórczych.


SPOTKANIE

Edukacja teatralna – w naszym rozumieniu – otwarta jest na rzeczywistość pozateatralną. Chcemy czerpać inspiracje z aktualnych wydarzeń, ważnych społecznych tematów, lokalnych opowieści, biografii uczestników wielu innych pól ważnych dla świata wokół nas. Teatr jest dla nas przestrzenią spotkania, wymiany myśli oraz doświadczeń. Interesuje nas współdziałanie i wspólne odkrywanie świata z uczestnikami warsztatów. Istotna jest dla nas możliwość stwarzania przestrzeni, w której każdy może się wypowiedzieć. Zachęcamy więc do krytycznego myślenia.


PRZESTRZEŃ

Czujemy się związani z konkretnym miejscem. Inspiruje nas Lokalność i społeczność, z którą chcemy twórczo współpracować.


PROCES

Pojęcie edukacji teatralnej rozumiemy jako długofalowy proces, dzięki któremu możemy mieć wpływ na rzeczywistość.