DIALOG 

Zadaniem programu edukacji teatralnej jest inicjowanie i rozwijanie relacji pomiędzy Teatrem a Widzami. Teatr rozumiemy tutaj zarówno jako instytucję z programem merytorycznym i repertuarem, a także jako pole, w którym budują się relacje pomiędzy ludźmi. Szczególnie istotny dla nas jest dialog – istota teatru.


PROGRAM

W ramach programu Edukacji proponujemy następujące cykle:
+ Wyzwanie: Teatr!
+ Teatr bliżej.
+ Warsztaty do premier sezonu i spektakli z repertuaru
+ Poznaj teatr!
+ TiR Teatr i Rodzina
+ Niedziela w teatrze
+ Bajkodanie
+ Eduakcje – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
+ Lekcja teatralna – dla nauczycieli i uczniów
+ Lektura w działaniu – dla nauczycieli i uczniów
+ Święto ulicy Wilama Horzycy
+ Teatralna Akademia Seniora

Wymienione wyżej wydarzenia mogą być uzupełnieniem lub wprowadzeniem do tematyki spektakli. Pozwalają poszerzyć znajomość języka teatralnego, wspierają rozwój kreatywnego myślenia, zachęcają do dzielenia się wątpliwościami, a przede wszystkim czynią nasz Teatr miejscem bardziej dostępnym, miejscem spotkań ludzi twórczych.


SPOTKANIE

Edukacja teatralna – w naszym rozumieniu – otwarta jest na rzeczywistość pozateatralną. Chcemy czerpać inspiracje z aktualnych wydarzeń, ważnych społecznych tematów, lokalnych opowieści, biografii uczestników wielu innych pól ważnych dla świata wokół nas. Teatr jest dla nas przestrzenią spotkania, wymiany myśli oraz doświadczeń. Interesuje nas współdziałanie i wspólne odkrywanie świata z uczestnikami warsztatów. Istotna jest dla nas możliwość stwarzania przestrzeni, w której każdy może się wypowiedzieć. Zachęcamy więc do krytycznego myślenia.


PRZESTRZEŃ

Czujemy się związani z konkretnym miejscem. Inspiruje nas Lokalność i społeczność, z którą chcemy twórczo współpracować.


PROCES

Pojęcie edukacji teatralnej rozumiemy jako długofalowy proces, dzięki któremu możemy mieć wpływ na rzeczywistość.

Newsletter

Tylko ciekawe wiadomości

Zapisz się na nasz newsletter. Wysyłamy wiadomości raz w miesiącu, prezentując repertuar i nowości w ofercie teatru, a także atrakcyjne zniżki dla subskrybentów.

zapisz się

Instytucja kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego