duża scena / foyer II piętra scena na zapleczu
1 cz
2 pt
Poskromienie złośnicy
(TiR)
18:00

Kup bilet

3 so
Poskromienie złośnicy
18:00
*

Kup bilet
4 nd
5 pn
Poskromienie złośnicy
11:00
6 wt Kup bilet
19:00
*

Bóg mordu
Poskromienie złośnicy
11:00
7 śr Kup bilet
19:00
Bóg mordu
8 cz
9 pt
10 so Kup bilet
19:00
Bóg mordu
11 nd Kup bilet
19:00
Bóg mordu
CZYTANIE. REPORTAŻ
19:00
12 pn
13 wt
14 śr
15 cz
16 pt
17 so Kup bilet
19:00
Napis
18 nd Kup bilet
19:00
Napis
19 pn
20 wt Kup bilet
19:00
Napis
21 śr Kup bilet
19:00
Napis
Roberto Zucco
PREMIERA
19:00

22 cz
Roberto Zucco
19:00
Kup bilet
23 pt Kup bilet
18:00
*

Napis
Roberto Zucco
19:00
Kup bilet
24 so Kup bilet
18:00
Napis
Roberto Zucco
19:00
Kup bilet
25 nd Kup bilet
18:00
Napis
26 pn
Roberto Zucco
19:00
*

Kup bilet
27 wt
28 śr
29 cz
30 pt