duża scena / foyer II piętra scena na zapleczu
1 cz
2 pt
Poskromienie złośnicy
(TiR)
18:00

3 so
Poskromienie złośnicy
18:00
*

4 nd
5 pn
Poskromienie złośnicy
11:00
6 wt 19:00
*

Bóg mordu
Poskromienie złośnicy
11:00
7 śr 19:00
Bóg mordu
8 cz
9 pt
10 so 19:00
Bóg mordu
11 nd 19:00
Bóg mordu
12 pn
13 wt
CZYTANIE. REPORTAŻ
19:00
14 śr
15 cz
16 pt
17 so 19:00
Napis
18 nd 19:00
Napis
19 pn
20 wt 19:00
Napis
21 śr 19:00
Napis
Roberto Zucco
PREMIERA
19:00

22 cz
Roberto Zucco
19:00
23 pt 18:00
*

Napis
Roberto Zucco
19:00
24 so 18:00
Napis
Roberto Zucco
19:00
25 nd 18:00
Napis
26 pn
Roberto Zucco
19:00
*

27 wt
28 śr
29 cz
30 pt