duża scena / foyer II piętra scena na zapleczu
1 pn
11:00
18:00
*
2 wt
18:00
3 śr
19:00
*
4 cz
19:00
*
18:00
5 pt
11:00
18:00
6 so
12:00
18:00
7 nd
8 pn
9 wt
Wróg się rodzi
Premiera studencka z debatą
18:00
10 śr
11 cz
19:00
*
12 pt
19:00
21:00
Loża Kopernika
Kawiarnia Wejściówka
19:00
13 so
17:00
19:30
Mazagan. Miasto
PREMIERA ul. Mostowa 6 PERS
Mazagan. Miasto
PREMIERA ul. Mostowa 6 PERS
14 nd
19:00
19:00
Mazagan. Miasto
ul. Poniatowskiego 5 KULTURHAUZ
14:00
15 pn
16 wt
19:00
Mazagan. Miasto
ul. Mickiewicza 7
17 śr
19:00
Mazagan. Miasto
ul. Pogodna 6
16:00
18 cz
19 pt
20 so
21 nd
22 pn
23 wt
24 śr
19:00
25 cz
19:00
26 pt
21:00
Loża Kopernika
Kawiarnia Wejściówka
19:00
27 so
28 nd
29 pn
30 wt