duża scena / foyer II piętra scena na zapleczu
18:00
1 nd
2 pn
3 wt
19:00
*
4 śr
11:00
11:00
19:00
5 cz
11:00
6 pt
19:00
*
7 so
11:00
19:00
8 nd
9 pn
19:00
10 wt
19:00
11 śr
19:00
*
12 cz
13 pt
19:00
Loża Kopernika
Program 6. (W)
14 so
19:00
12:00
18:00
15 nd
14:00
16 pn
18:00
*
17 wt
Wróg się rodzi
Spektakl z audiodeskrypcją
18:00
18 śr
19 cz
19:00
20 pt
19:00
21:00
Loża Kopernika
Program 7. PREMIERA (W)
21 so
19:00
22 nd
19:00
*
23 pn
24 wt
25 śr
26 cz
27 pt
19:00
28 so
19:00
29 nd
30 pn
Koncert marzeń
SPEKTAKL SYLWESTROWY
20:00
31 wt