duża scena / foyer II piętra scena na zapleczu
1 nd
19:00
2 pn
3 wt
11:00
18:00
*
4 śr
11:00
5 cz
19:00
*
6 pt
19:00
16:00
19:00
7 so
Krzyżacy
wyjazd do Kielc
19:00
8 nd
9 pn
10 wt
11 śr
19:00
12 cz
18:00
13 pt
19:00
*
21:00
Loża Kopernika
Wejściówka
18:00
14 so
19:00
18:00
*
15 nd
19:00
16 pn
17 wt
19:00
Dziwka z Ohio
pożegnanie tytułu
18 śr
19 cz
19:00
20 pt
21:00
Loża Kopernika
Wejściówka
19:00
21 so
19:00
*
22 nd
23 pn
19:00
24 wt
25 śr
19:00
*
26 cz
19:00
18:00
27 pt
19:00
Kwartet
(TiR)
18:00
28 so
19:00
Kwartet
pożegnanie tytułu
18:00
29 nd
30 pn
31 wt
22:00