wróć

Przetarg

W związku z problemami technicznymi ze stroną BIP Teatru im. Wilama Horzycy, umieszczamy na naszej głównej stronie ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane „Ogłoszenie nr 541075-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.” (TH/ZP/1/2020)
Teatr im. Wilama Horzycy: „Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego”

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ Załącznik nr 1 – Oferta
SIWZ Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
SIWZ Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
SIWZ Załącznik nr 4 – Lista grupy kapitałowej
SIWZ Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót
SIWZ Załącznik nr 6 – Wykaz osób
SIWZ Załącznik nr 7- Oświadczenie
SIWZ Załącznik nr 8 – Oświadczenie
SIWZ Załącznik nr 9 – Wzór umowy
SIWZ Załącznik nr 10 – RODO
SIWZ Załącznik nr 11 link do projektów
Odpowiedź na pytanie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ i Ogłoszenia
Odpowiedź na pytanie nr 2
Odpowiedź na pytanie nr 3
Odpowiedź na pytanie nr 4
Odpowiedź na pytanie nr 5
Odpowiedź na pytanie nr 6
Odpowiedź na pytanie nr 6 zał. 1
|Odpowiedź na pytanie nr 6 zał. 2
Odpowiedź na pytanie nr 7
Odpowiedź na pytanie nr 7 zał. 1
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zmiana SIWZ i ogłoszenia 2
SIWZ zał. 9 – WZÓR UMOWY 03.06.2020
Odpowiedź na pytanie nr 9
Odpowiedź na pytanie nr 9 zał. nr 1
Odpowiedź na pytanie nr 9 zał. nr 2
Odpowiedź na pytanie nr 10
Odpowiedź na pytanie nr 10 zał. 1
Odpowiedź na pytanie nr 10 zał. nr 1 aktualizacja 10.06.2020
Odpowiedź na pytanie nr 11
Odpowiedź na pytanie nr 12
Odpowiedź na pytanie nr 13
Odpowiedź na pytanie nr 14
Odpowiedź na pytanie nr 14 zał. nr 1
Odpowiedź na pytanie nr 14 zał. nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu – unieważnienie

Unieważnienie