Projekt CZYTANIE.

W sezonie 2016/2017 zapraszamy na cykl zdarzeń CZYTANIE., na który składać się będą wydarzenia różnej wagi i różnej kategorii. Chcemy, by były to działania o charakterze artystycznym przygotowane przez aktorów „Horzycy” i naszych współpracowników.

W ramach projektu CZYTANIE. sięgniemy po dramaty (nowatorskie, współczesne, a także te komentujące bieżące wydarzenia czy aktualne problemy), reportaże (czytanie i dyskusja z zaproszonym gościem wokół najgorętszych tematów dnia codziennego), utwory poetyckie czy prozę. Będziemy chcieli zaprosić naszych widzów także na spotkania autorskie z niezwykłymi postaciami współczesnej literatury. Część wydarzeń planujemy organizować we współpracy z innymi partnerami i instytucjami.

24 października 2016 – CZYTANIE. DRAMAT – „Pałac” Marty Sokołowskiej, reż. Ula Kijak
14 listopada 2016 – CZYTANIE. REPORTAŻ – „Zbawcy mórz” Adama Leszczyńskiego
28-29 stycznia 2017 – DRAMATYCZNY WEEKEND – „Siedem minut”, „69”, „Pół na pół”, „Strategia motyli”, reż. Adam Biernacki