Zespół artystyczny

Zespół artystyczny – sezon 2016/2017

Na zdjęciu na dole (od lewej): Niko Niakas, Mirosława Sobik, Teresa Stępień-Nowicka, Maria Kierzkowska, Grzegorz Wiśniewski, Paweł Tchórzelski, Aleksandra Bednarz, Łukasz Ignasiński, Anna Magalska, Maciej Raniszewski.

Stoją (II rząd od lewej): Beata Banasik (kierownik literacki), Matylda Podfilipska, Anna Romanowicz-Kozanecka, Małgorzata Abramowicz, Ewa Pietras, Agnieszka Wawrzkiewicz, Julia Sobiesiak, Andrzej Churski (zastępca dyrektora).

Stoją (III rząd od lewej): Janina Sachwanowicz-Niakas (inspicjent/sufler), Jolanta Teska, Jarosław Felczykowski, Arkadiusz Walesiak, Jarosław Felczykowski, Anna Kruzińska (inspicjent/sufler), Paweł Kowalski, Bartosz Zaczykiewicz (dyrektor artystyczny), Alicja Kostrzewska (inspicjent/sufler), Michał Marek Ubysz, Arkadiusz Walesiak, Tomasz Mycan, Bartosz Woźny.

zespol