wróć

Fakty czy fikcja? – ,,Reykjavík ’74” w styczniu

Pamięć to fenomen, który od wieków starają się zbadać i zrozumieć naukowcy, psychologowie, humaniści i artyści. Draaisma Douwe w słynnej książce ,,Machina metafor. Historia pamięci” mówi o podejmowanych w historii próbach zrozumienia natury pamięci. Opowiada on o obawach Platona dotyczących pisma, by następnie sprawdzić, w jaki sposób  metaforą pamięci stała się księga, fotografia, komputer i hologram.

Zagadnienie pamięci inspiruje do próby odpowiedzi na szereg pytań ważnych dla każdego z nas. Czy możemy ufać własnej pamięci? Co jest prawdą, a co fikcją? Jakie procesy decydują o tym,  w jaki sposób zapamiętamy określone wydarzenie? Czy zapominanie może być darem? W jaki sposób pamięć i  syndrom fałszywych wspomnień wpływają na procesy śledcze?

Twórcy spektaklu ,,Reykjavík ’74” poprzez wnikliwe badania i własne śledztwo, podejmują temat ludzkiego umysłu i pamięci, w którym fikcja i wyobrażenia mieszają się z rzeczywistością.

 

 

,,Reykjavík ’74”

reż. Katarzyna Kalwat

10 stycznia (środa), godz. 18.00 na Scenie na Zapleczu

11 stycznia (czwartek), godz. 18.00 na Scenie na Zapleczu

12 stycznia (piątek), godz. 18.00 na Scenie na Zapleczu

Ceny biletów:

bilet normalny – 30 zł

bilet ulgowy – 22 zł

bilet szkolny – 20 zł

zwiastun