large stage / foyer of the second floor the stage in the back
Ko
18:00
Kup bilet
1 su
2 mo
3 tu Kup bilet
19:00
*

N
4 we

11:00
N
Tango
Tango
11:00
19:00


Kup bilet
5 th
Tango
11:00


6 fr
Tango
19:00
*

Kup bilet
7 sa
Niedziela w Teatrze
(F)Józef i Maria
11:00
19:00


Kup bilet
8 su
9 mo
(F)Józef i Maria
19:00
Kup bilet
10 tu
Józef i Maria
19:00
Kup bilet
11 we
Józef i Maria
19:00
*

Kup bilet
12 th
13 fr Kup bilet
19:00
Loża Kopernika
14 sa

19:00
Jezus przyszedł
Salon Poezji - twórczość Grzegorza Ciechowskiego
Wróg się rodzi
12:00
18:00


Kup bilet
15 su
Teatralna Akademia Seniora
14:00


16 mo
Wróg się rodzi
18:00
*

Kup bilet
17 tu
Wróg się rodzi
18:00
Kup bilet
18 we
19 th Kup bilet
19:00
Jezus przyszedł
20 fr Kup bilet
Kup bilet
19:00
21:00
Jezus przyszedł
Loża Kopernika
21 sa Kup bilet
19:00
Jezus przyszedł
22 su Kup bilet
19:00
*

Jezus przyszedł
23 mo
24 tu
25 we
26 th
27 fr
Ko
19:00
Kup bilet
28 sa
Ko
19:00
Kup bilet
29 su
30 mo
Ko
20:00


31 tu

The Directorate reserves the right to make changes in the repertoire.

Download the repertoire in PDF