wróć

BŁAZEN: Z czego się śmiejemy w teatrze? – dyskusja podsumowująca sezon 2019/2020

Zapraszamy do rozmowy, w której poruszymy temat śmiechu w teatrze.

Z czego lubimy się śmiać, a z czego naszym zdaniem śmiać się nie wypada? Jaką rolę w sztuce pełni śmiech oraz jakie emocje w nas wywołuje?

Dyskusja będzie też podsumowaniem sezonu 2019/2020, którego hasłem przewodnim było słowo „błazen”. Będziemy odwoływać się do spektakli „Gargantua i Pantagruel”, „Być jak Thelma i Louis, czyli w stronę Meksyku” oraz „Kariera Nikodema Dyzmy”, ale ich obejrzenie nie jest koniecznie do wzięcia udziału w rozmowie.

Do udziału w dyskusji zachęcamy w szczególności młodzież, studentów i seniorów, gdyż jest częścią międzypokoleniowego projektu „Młody Teatr”.

Dyskusja odbędzie się na świeżym powietrzu – na Placu Teatralnym. Osoby biorące udział prosimy o zabranie środków ochrony osobistej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, chętnych prosimy o przesłanie zgłoszenia przez wypełnienie formularza: https://bit.ly/3fXJ0pJ

 

Formuła spotkania:

  1. Dyskusję współtworzą jej uczestnicy – nie ma tu zaproszonych gości czy ekspertów/-ek – głos każdego widza jest jednakowo ważny.
  2. Nad przebiegiem spotkania czuwa moderatorka, która wyznacza tematy dyskusji oraz stara się włączyć wszystkich uczestników.
  3. Dyskusja opiera się na wzajemnym szacunku do odmiennych poglądów. Nie ma jednej, dobrej odpowiedzi na stawiane pytania, a tym spotkaniem chcemy poznać jak najwięcej różnych perspektyw.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.